Lidia Mora, del barri de Sant Andreu (Barcelona), es presenta com una cantaora autodidacta. S’ha nodrit del flamenco del carrer i del seu barri. S’acostà al flamenco després d’escoltar i cantar cantaores de referència com Mairena, Porrina de Badajoz, Farina…

Víctor Rosell, Ruselito, és una jove promesa de la guitarra flamenca del barri de Roquetes (Barcelona). S’inicià amb noms com Cristian Cantero, Chicuelo o Rafael Cañizares. Ha acompanyat cantaores i bailaoras, a més de tenir també dots com a concertista solista.

BOOKING
Taller de Músics
Àlex Serra
Tel. 93 443 43 46  o envia’ns un email