sin_con

Q.ásar i Godymaster són dos rapers de Nou Barris (Barcelona) que tenien els seus projectes respectius. Actualment han fusionat els seus projectes sota el nom de SIN/CON. Dos artistes amb una visió musical molt desigual que ha desembocat en un nou projecte diferent a la resta, on queda palesa l’empremta de cadascú i on la incorporació d’un piano dota la proposta d’originalitat.